privacyverklaring

Datum van laatste update: 29-07-2023

In deze privacyverklaring leggen FB Studio (hierna “wij”, “ons” of “onze”) als eigenaar en beheerder van de website, en Junda (hierna “Junda BV”) als hostingprovider, uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en delen, evenals de rechten en keuzes die je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en streven ernaar om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verwerkingsverantwoordelijke en hostingprovider
FB Studio
Leemveld 15
9407GA Assen
KvK-nummer: 80081193
Mail: contact@fbstudio.nl

Junda B.V.
Keizersgracht 520H
1017 EK Amsterdam
KvK-nummer: 88996565
Mail: hallo@junda.nl

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Afhankelijk van de aard van onze interactie verzamelen wij mogelijk de volgende categorieën persoonsgegevens:
– Identificatiegegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum)
– Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer)
– Betalingsgegevens (bijv. creditcardinformatie)
– Gegevens met betrekking tot jouw gebruik van onze producten/diensten en website (bijv. IP-adres, browsegeschiedenis, voorkeuren)

3. Doeleinden van gegevensverwerking
Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor specifieke, duidelijke en rechtmatige doeleinden, zoals het leveren van onze producten/diensten, het uitvoeren van overeenkomsten, het beantwoorden van jouw vragen, het verbeteren van onze website en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Rechtsgrondslag voor verwerking
Onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een of meer van de volgende rechtsgrondslagen:
– Toestemming: wanneer je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens voor specifieke doeleinden.
– Uitvoering van overeenkomst: wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent.
– Wettelijke verplichting: wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.
– Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, tenzij jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen.

5. Delen van persoonsgegevens
Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, het nakomen van wettelijke verplichtingen, of wanneer je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Wanneer wij jouw gegevens delen met derden, zorgen wij ervoor dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om jouw gegevens te beschermen.

6. Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd.

7. Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien je jouw toestemming hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen, heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

8. Klachten
Indien je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens niet in overeenstemming met deze privacyverklaring of de geldende wetgeving verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactgegevens
Als je vragen hebt over ons privacybeleid of als je jouw rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder punt 1.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. We raden je aan om deze verklaring regelmatig te controleren op updates.